Visie

over Arlette Buter

Arlette Buter is onderwijsadviseur rekenen-wiskunde. Sinds 2009 heeft zij haar eigen adviesbureau: Rekenadvies Buter. Zij is gestart als leraar basisonderwijs. Daarna studeerde zij onderwijskunde en specialiseerde zich in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Ze was onderwijsadviseur bij verschillende onderwijsbegeleidingsdiensten, hogeschool docent rekenen-wiskunde en medewerker bij het Freudenthal Instituut. Zij heeft meegewerkt aan o.a. de TAL-boeken ‘Jonge kinderen leren rekenen’ en ‘Kinderen leren rekenen’ en het boek ‘Actief met rekenen en wiskunde’. Zij is een van de auteurs van de methode Rekenrijk. Momenteel is zij actief bij diverse rekenverbetertrajecten en is rekenexpert bij School aan Zet bij het traject taal- en/of rekenzwakke scholen en bij het SBO rekenverbetertraject.

contact

Rekenadvies Buter
Arlette Buter
Neereind 27
3998 WJ Schalkwijk
06 487 249 51

 

Arlette Buter is CRKBO gecertificeerd.