Educatieve materialen

Rekenkist voor groep 1-2

boek-rekenkist
Ans Veltman en Arlette Buter (Rekenadvies Buter) hebben samen met Marant EduService een nieuwe rekenkist samengesteld bij de activiteitenlijn van Rekenrijk 1-2. Deze activiteitenlijn 1-2 vormt samen met de nieuwe rekenkist een compleet onderwijsaanbod voor groep 1-2. Voor informatie over de inhoud van de rekenkist kunt u contact opnemen met Bea Keeler, Consulent Marant Eduservice b.keeler@marant.nl
Rekenadvies Buter verzorgt ook een training over de activiteitenlijn
Rekenrijk 1-2 met de rekenkist. Voor meer informatie over de training info@rekenadviesbuter.nl

Actief met rekenen

Auteurs: Sabine Lit / Arlette Buter / Wil Oonk / Ronald Keijzer
Uitgever: Coutinho
ISBN: 9789046903414
Bindwijze: Paperback
boek-actief
Actief met rekenen en wiskunde biedt ruim zestig activiteiten die leerlingen op een creatieve manier aan het werk zetten met rekenen en wiskunde en waarmee zij hun inzichten verdiepen en vaardigheden versterken. De activiteiten zijn ingedeeld in vier hoofdstukken: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. De activiteiten zijn ingedeeld volgens de referentieniveaus Rekenen van de commissie Meijerink. De activiteiten zijn voorzien van labels die het niveau, de tijdsduur en de groepsgrootte aanduiden. Hierdoor is een geschikte activiteit gemakkelijk te vinden, kan deze efficiënt worden ingezet en eenvoudig worden gekoppeld aan de gebruikte reken- en wiskundemethode. Op de bijbehorende website wordt extra materiaal aangeboden, zoals werkbladen, getalkaartjes en instructies om te projecteren op het digibord voor de leerlingen.
Dit boek is geschikt voor zowel leerkrachten op de basisschool als docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo. Met Actief met rekenen en wiskunde kan iedere leraar voor rekenen en wiskunde – beginnend of ervaren – zijn vakmanschap een nieuwe impuls geven om het onderwijs actiever, dynamischer en efficiënter te maken.
Meer weten over de inhoud en opzet van het boek? Bekijk het inkijkexemplaar

Rekenrijk activiteitenlijn 1-2

rekenrijk
In de activiteitenlijn 1-2 zijn 108 reken-wiskundeactiviteiten uitgewerkt  met bijbehorende herhalingslessen. In 36 weken worden alle SLO-doelen aan de orde gesteld en stelselmatig herhaald. In de jaarplanner is in één oogopslag te zien welk doel op welke dag aan de orde komt. De activiteiten zijn betekenisvol en afwisselend en zijn onderverdeeld in drie domeinen: tellen en getalbegrip, meten (inclusief tijd) en meetkunde. De activiteiten zijn eenvoudig in te passen in de thema’s.
Op de website van Rekenrijk zijn een aantal activiteiten te zien.

Rekenrijk

Rekenrijk is een reken-wiskundemethode voor de basisschool.
Meer informatie is te vinden op de website van Rekenrijk

Rekentijger

rekentijger
De serie boekjes van Rekentijger is bestemd voor (hoog) begaafde kinderen in het basisonderwijs. Deze leerlingen scoren hoog op de Cito-toetsen, maken de toetsen van de reken-wiskundemethode goed en hebben onvoldoende uitdaging in de lessen uit de reken-wiskundemethode. Deze kinderen kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde en logisch redeneren veel meer aan. Rekentijger biedt deze kinderen pittige verrijkingsopdrachten.
Meer informatie is hier te vinden.