Advies en begeleiding

Rekenadvies Buter adviseert en begeleidt scholen met het reken-wiskundeonderwijs. Na een vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt een adviestraject op maat gemaakt.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a:

 • Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie
 • Verbeteren van de instructievaardigheden rekenen
 • Kennis van leerlijnen en het stellen van (tussen)doelen voor elk leerjaar
 • Keuze en/of implementatie nieuwe rekenmethode
 • Rekenen en zwakke rekenaars
 • Rekenen en goede rekenaars
 • Rekenen in de bovenbouw: omgaan met referentieniveaus
 • Passende perspectieven en rekenen
 • Analyse reken-wiskundeonderwijs op de school
 • Het werken met de vertaalcirkel
 • Reken-wiskundeonderwijs in de groepen 1-2
 • Het werken met groepsplannen rekenen
 • Cooperatieve werkvormen bij het rekenen
 • Het verzorgen van ouderavonden op het gebied van rekenen

Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie

Het drieslagmodel en het handelingsmodel uit het ERWD-protocol bieden aanknopingspunten om de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen te volgen, observeren en analyseren. Beide modellen bieden aanknopingspunten om te bepalen wanneer en hoe problemen in de ontwikkeling van leerlingen ontstaan. Door de ontwikkeling van leerlingen goed te volgen en tijdig in te grijpen als er zich problemen voordoen, kunnen leraren preventief te werk gaa. Op basis van hun analyses en interpretaties kunnen zij het rekenwiskundeonderwijs afstemmen op de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van leerlingen. Tijdens een studiemoment met het team worden de modellen toegelicht zodat leraren hiermee actief aan de slag kunnen.

Verbeteren van de instructievaardigheden rekenen

Uit onderzoek blijkt dat de instructievaardigheden van de leraar een groot effect heeft op het verbeteren van het reken-wiskundeonderwijs. Het accent ligt hierbij hoe de kern van het werken met een direct instructiemodel toegepast kan worden in de rekenles. Dit vraagt specifieke didactische vaardigheden van de leraar. Samen met de intern begeleider, rekencoordinator of directeur worden er klassenbezoeken gedaan.

Kennis van leerlijnen en het stellen van (tussen)doelen voor elk leerjaar

Verbeteringen op groeps- en schoolniveau kunnen bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een teamscholing over leerlijnen rekenen van groep 1 t/m 8 te organiseren en teamafspraken te maken over rekenstrategie├źn, tussen- en einddoelen en extra rekentijd. Wanneer leerkrachten ondersteund worden bij het realiseren van deze afspraken en een voortdurende focus houden op hun didactische aanpak zullen deze interventies effect hebben op de rekenresultaten.

Keuze en/of implementatie nieuwe rekenmethode

De school krijgt advies om tot een doordachte en verantwoorde methodekeuze te komen.
Eenmaal een methode gekozen houdt in dat de invoering zorgvuldig moet plaatsvinden. Belangrijk hierbij is om schoolbrede afspraken te maken over o.a. het gebruik van de methode, het stellen van doelen en het bekijken van leerlijnen.

Rekenen in de bovenbouw: omgaan met referentieniveaus

Reken-wiskundeonderwijs in de groepen 1-2